Hakkımızda

HAKKIMIZDA

KUNTALP ARKAN PEKGÜÇLÜ ORTAK AVUKATLIK BÜROSU günümüz insanının gelişen ve giderek karmaşık hale gelen gerek ticari, gerek özel ilişkilerinde ortaya çıkan hukuki sorunlarına bilimsel bir yaklaşım getirmek ve aynı zamanda sonuca götürecek çözümler üretmek amacıyla kurulmuş olup, Ekim-1999 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Büromuzun temel ilkesi, her türlü hukuki sorunu aynı ciddiyet ve ilgi ile ele alıp, demokratik bir grup çalışması içinde tartışmaya açmak ve müvekkilimize mesleki dürüstlük dâhilinde en uygun çözümü sunmaktır.

Bu bilinç içinde çalışan Kurucularımız, avukatlarımız ve danışmanlarımızın mesleğe başladıkları günden bu güne kadar edindikleri tecrübe ve ayrıca yaptıkları bilimsel çalışmalar, hukukun bir çok alanına yayılmış olup, özellikle medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, banka hukuku, sermaye piyasaları hukuku, fikri haklar hukuku, tüketici hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku ile hukuk usulü ve tahkime ilişkin konularda yoğunluk kazanmıştır. Bu çalışma alanlarımız kapsamında kalan bazı özel konulardan örnekler vermek gerekir ise aşağıdaki alanları sıralamak mümkündür;

-Bankacılık sözleşmeleri,

-Lisans sözleşmeleri,

-Finansal kiralama sözleşmeleri,

-Faktoring sözleşmeleri

-Rödövans sözleşmeleri

-İnşaat sözleşmeleri, yap-işlet-devret ve işletme hakkı devir sözleşmeleri,

-Teminat  sözleşmeleri (İpotek, taşınır ve alacak rehni, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi)

-Marka ihtilafları

-Kıyı, mera vs. ihtilafları

-Ulusal ve uluslararası tahkim

-Tüketici Hukuku,

-İş Hukuku.

Ayrıca büromuz, danışmanlık hizmeti sunmakta olup, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dil üzerinden hizmet vermektedir.

Büromuzun bünyesinde, kadrolu çalışan veya işbirliği yaptığımız avukatlar bulunmakta olup, Ankara dışında da, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere yaklaşık 63 adet il ve ilçede meslektaşlarımız ile işbirliği yapmaktayız.

Büro ortakları ve diğer mensuplarımız ;

Prof. Dr. Erden KUNTALP:  Büromuzun kurucularından olan Prof. Dr. Kuntalp, Aydın, 08.11.1934 doğumlu olup, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, doktora çalışmalarını da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Üç yıl süreyle Lozan Hukuk Fakültesi’nde araştırmalar yapıp, seminerlere katılan Prof.Dr. Kuntalp, bir süre Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Medeni Hukuk Anabilim Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olup, halen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir. Prof. Dr. Kuntalp, akademik çalışmaları yanında 1969 yılında başladığı avukatlık mesleğini de icra etmektedir. Bu bağlamda, kendisi T.C.Turizm Bankası A.Ş., Devlet Sanayi  ve İşçi Yatırım Bankası  A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş.’ de Baş hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış, Türkiye Bankalar Birliği’nin çeşitli eğitim faaliyetlerine katılmıştır.

 Prof. Dr. Kuntalp’ın medeni hukuk, borçlar hukuku ve banka hukuku alanında kitap ve makale biçiminde çeşitli eserleri yayınlanmıştır. Kendisi özellikle teminat hukuku, karışık muhtevalı akitler, finansal kiralama sözleşmesi, factoring ve banka hukuku alanlarında akademik çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bunlara ek olarak, Prof. Dr. Kuntalp yap-işlet- devret uygulamaları ile özelleştirme alanında, geniş bir bilgi ve deneyime sahip olup,  uluslararası ihtilaflarda da avukat olarak çeşitli tahkimlerde görev almıştır. Prof. Dr. Kuntalp, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. Sabih ARKAN: Büromuzun kurucularından olan, Ankara, 19.05.1948 doğumlu Prof. Dr. Arkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1969’da mezun olduktan sonra, Ticaret Hukuku asistanı olarak göreve başladığı Ankara Hukuk Fakültesi’nde doktorasını tamamlamış, bunu takiben çeşitli tarihlerde Hamburg Üniversitesi ve Max Planck Enstitüsü’nde akademik çalışmalar yapmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim dalında öğretim üyeliğine devam etmekte olan Prof. Dr. Arkan’ın şirketler hukuku, taşımacılık hukuku, elektronik fon transferleri, marka ve bankacılık işlemleri gibi ticaret hukukuna ilişkin konularda kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında hakemlik ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Arkan, T.Vakıflar Bankası A.Ş.’de hukuk müşavirliği (1986- 2003) ve yönetim kurulu üyeliği (1999- 2003) görevlerinde bulunmuştur. 1997 ile 2000 yılları arasında Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığını yapan Prof. Arkan, 2002-2006 döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığını yürütmüş olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Av. Dr. Güzin PEKGÜÇLÜ: Büromuzun kurucularından olan Av. Dr. Güzin Pekgüçlü, 06.07.1970 doğumlu olup, 1987-1991 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra, altı aylık bir süre için İngiltere’de dil eğitimi alan Av. Dr. Pekgüçlü, 1992 yılında başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğindeki avukatlık görevinden 1999 yılında kendi isteği ile ayrılmış ve Büromuzun kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2000 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk (Borçlar Hukuku) alanında doktora çalışmalarına başlamış ve Türk Özel Hukukunda Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi adlı tezinin kabulü ile, doktor unvanını almıştır. Av. Dr. Pekgüçlü Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir süre ders vermiştir.

Av. M.Kürşad PEKGÜÇLÜ: 1969’da Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1987 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafında açılan Yüksek Lisans sınavını geçerek Özel Hukuk – Ticaret Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Yüksek lisans eğitimini “Türk Hukukunda Anonim Şirket Alacaklılarını Korunması” isimli tez çalışması ile tamamladı. Buna ek olarak Banka ve Ticaret Enstitüsü’nün Ticaret Hukuku Sertifika Programı’nı tamamladı. 1993 yılında Halk Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak başladığı görevinden 1997 yılında kendi isteği ile ayrılarak Oyak Bank A.Ş. Hukuk Bölümü Başkanlığı bünyesinde avukat olarak 2.5 yıl çalıştı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Hukuk Servisi’nde yaklaşık 1 yıl süre ile hizmette bulundu. Serbest avukatlık yapmak üzere görevinden ayrıldı.

Av. Emre IŞIKYILDIZ: 1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Hukuk Servisi’nde başladığı görevinden 2000 yılında ayrıldı. Av. Işıkyıldız İngilizce bilmektedir.

Av. Ayşe Pınar GİRGİN: Ankara, 1.11.1980 doğumlu olup, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (1998-2002), Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2004 yılında başladığı Avrupa Hukuku Yüksek Lisans programını 2005’de tamamlamıştır. Avukatlık stajını büromuzda yapan Girgin halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı’ında AB Hukuku alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Av. Girgin, İngilizce bilmektedir.

Av. Kübra ÖZDEMİR: Samsun, 13.08.1991 doğumlu olup, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (2009-2013) Avukatlık Stajını Büromuzda yapan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Av. Gülcecan BİÇER: Sivas, 22.07.1990 doğumlu olup, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (2008-2013). 2010-2011 yılları arasında, Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında, Rotterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmüştür. Avukatlık Stajını büromuzda yapan Biçer, İngilizce bilmektedir.

Av. Burcu KAŞ: İskenderun 07.09.1992 doğumlu olup, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (2010- 2014). Avukatlık Stajını Büromuzda yapan Kaş, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Av. Funda ATEŞ: Ankara 23.01.1986 doğumlu olup, lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (2006-2012). Av. Ateş İngilizce bilmektedir.

Av. Şükran Şebnem SALTIK: Niğde 20.06.1972 doğumlu olup, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır (1989-1993). 1996-2012 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Trabzon ve Ağrı’da Askeri Hâkimlik yapmış, en son Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı’ndan emekli olmuştur. Askeri Hâkimliği sırasında Özel hukuk ve Kamu hukuku alanlarında yüksek lisans yapmıştır.  Av. Şebnem İngilizce bilmektedir.